• خــانه
  • گفت و گو
  • آیت الله کورانی: فلسفه نه تنها به سئوالی پاسخ نمی دهد بلکه درِ سئوالات تازه ای را می گشاید!